Vågen hvile er nærvær og healing

Vores kroppe, hoveder og nærvær er ofte optaget af at forholde sig til et eller andet. Enten er vi i fysisk bevægelse, i gang med at tænke eller bearbejde indtryk af alle arter eller vi forholder os til omverden og er til stede der i stedet for hjemme i os selv. Vi er på den måde altid i fremdrift.

Det er meget forenklet, det ved jeg, men det er faktisk enkelt. Vi er hele tiden i gang med noget og vores nærvær er derfor altid optaget at gøren. Vi er på mange måder omverden nærværende og os selv fraværende og det fjerner bekendskab og tryghed til os selv - hvad oplever du?

Sagen er, at når vi ikke tager os tid at hvile, både vågen og sovende, slappe af, fordøje og restituere, så slider vi på vores fysiske kroppe. Vores immunforsvar får trange kår og vi kan opleve kontinuerlig træthed og sygdomme, der ikke vil gå væk - hvad oplever du?

Sagen er, at når vi ikke tager os tid at fjerne os fra kunstige stimuli, tankevirksomhed, planlægning og skærm, så slider vi på vores hjerne og nervesystem. Vi opretholder vores væren i “vågen” mode og vores fokus går på at bearbejde alle de indtryk og impulser og vores smukke hjerne mister evne til at holde fokus, til at huske og lagre - hvad oplever du?

Sagen er, at når vi ikke tager os tid bare være os, fjerne al ovenstående belastning, være i nuet, mærke os selv og genskabe kontakt til alle kropslige bevægelser og små kompasser, have vores fulde opmærksomhed hjemme i os selv og ære denne sanselighed og væren, så mister vi kontakten til os selv. Vi mister vores kropsbevidsthed og evne til at være, i den reneste form - hvad oplever du?

At hvile er at heale 🤲 husk at tage din tid.

••• Bliv medlem af online klubben HVILERUM og bliv guidet til hvile og væren gennem blide restorative øvelser. HVILERUM er er kærligt være rum, som du kan besøge når som helst hvilen kalder på dig. Besøg HVILERUM