"At hvile dybt kræver tryghed helt indefra.
Tak for gennem hele uddannelsen at skabe rammerne for det, kære Marie, og for at dedikere dig hvilen med hjerte og inderlighed."

Anne-Lill Bønderup Brok - certificeret fra RY & HT uddannelsen

RESTORATIV YOGA UDDANNELSE MED SPECIALE I HVILETERAPI™️

Denne uddannelse er et længerevarende, fordybende og funderet forløb, som tager dig på en ganske særlig rejse med fokus på både dig og dine fagkundskaber. Du kan glæde dig til en livsrejse ind i den dybdeafspændende restorative yoga og hvilens healende univers. Gennem praksis, et berigende fællesskab, nærende livsfilosofi, teoretisk faglig viden, god tid til at øve dig og læren om dig selv som underviser, giver denne uddannelse dig et rigtig godt fundament til at give hvilen videre. Forløbet er yderst praksisorienteret, med intention om at du anvender din egen kropslige visdom til at integrere filosofi og teori og herfra skaber et forankret og trygt sted at undervise fra.

// INFO MØDE // ONLINE VIA ZOOM FREDAG 31.MARTS KL.9-10.30 // INFO & TILMELDING VIA LINKET HER

// ANSØGNING // SKER VED AT UDFYLDE FORMULAR NEDERST PÅ SIDEN.

HVOR KAN DU ANVENDE DEN RESTORATIVE YOGA

Den restorative yoga er oplagt at anvende som afslutning på en almen yogaklasse eller som en længere restorativ yoga praksis med en temabaseret sekvens. Men de restorative yoga stillinger og lejringsteknikker, kan også benyttes i rigtig mange andre afspændings- og restitutionspraksisser hvor en klient eller patient er hvilende på et leje og har brug for støtte. Det kan være på en behandlerbriks, i sygesengen eller hvor der ønskes et trygt og blødt fundament at restituere på. De restorative lejringer kan være en uundværlig støtte hvor din klient eller patient er udfordret på både akutte eller kroniske smerter i kroppen, ved skader, efter operation, i forbindelse med forskellige former for kropsterapi eller hvor der er særligt behov for at drage ekstra omsorg for ubalancer eller ubehag.

Læs mere om Restorativ Yoga

HVOR KAN DU ANVENDE HVILETERAPI™️

Hvileterapien er en særlig blid healingpraksis, der supplerer og fuldender mange andre terapiformer særdeles godt. Med hvileterapien kan du, modsatrettet den almene samtale- og kropsterapi, tilbyde din klient, patient eller elev et trygt fundament at lande, fordøje og integrere de ofte sårbare processer, der vågner i foregående terapiarbejde hvad enten processerne er fysiske, mentale eller følelsesmæssige. Med denne blide terapiform kan du støtte mennesker i at lande trygt i dem selv, vække et kropsligt nærvær der beror på accept, rummelighed og empati og støtte dem i finde hvile i dem selv.

Hvileterapien er selvfølgelig også oplagt at undervise som enestående terapi hen over et forløb af flere sessioner, da praksis med sin blidhed og trygge rammer drager omsorg for alle livets sjælespændinger og kan med sin langsommelige og nærværende healing, være ganske transformerende og healende i sin rene form. Hvileterapi kan tilbydes til absolut alle, der er nysgerrige på sig selv og ønsker at skabe et solidt, kærligt og trygt fundament at leve livet ud fra.

Læs mere om Hvileterapi™️

"Jeg har arbejdet meget med mindfulness. Men i forhold til at finde ro i kroppen
går både restorativ yoga og hvileterapi et spadestik dybere, under uddannelsen
er der masser af tid og ro til at finde ind til essensen."


Karin Tellefsen - certificeret fra RY & HT uddannelsen

UDDANNELSEN HENVENDER SIG SÆRLIGT TIL

Dig, som interesserer dig for menneske og krop i hvile, har lyst at vække hvilen i det eget liv og skabe en velfunderet egenpraksis for mere selvindsigt, egenomsorg og sjælehealing. Du behøves ikke have et ønske om at give hvilen videre, men du vil helst sikkert lære, hvordan din hvilen i dig selv påvirker andre.

Dig, der arbejder i et hvilket som helst omsorgsfag
og som ønsker at fordybe dig i den restorative hvile som restituerende og/eller terapeutisk supplement til din eksisterende praksis. Du kan være samtaleterapeut, kropsterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, healer eller anden form for behandler.

Dig, der arbejder på sygehus, i hjemmeplejen eller på hospice
og som har lyst at kunne tilbyde restorativ støtte og herved drage yderligere omsorg for dine patienters restitution og healing.

Dig, som er yogalærer og ønsker en dybdegående og særligt blid restorativ yoga uddannelse, som giver dig mulighed for at tilbyde restorativ afspænding på klasser, afholde længere restorative yogaklasser med særlige temaer og tilbyde funderede og trygge enesessioner i både restorativ yoga og hvileterapien.

Den vigtigste forudsætning for at deltage i uddannelsen, er at du vil dedikere din tid til at praktisere, samt at du gennem hele forløbet holder dig nysgerrig og har lyst at dele både personlige og faglige erfaringer for stærkere fælles og individuel læring.

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU BL.A OM:

// RESTORATIV YOGA // kropslig funderet filosofi, teori & praksis

// RESTORATIVE YOGA STILLINGER // grupperne af de blideste stillinger, om lejring & om nærværende sekvensering

// SANSERNE I HVILE // ydre og indre sansning og om kropsbevidsthed

// HJERNE & NERVESYSTEM I HVILE // hjerne, nervesystem, hvileresponsen, polyvagale teori, selv- og samregulering

// VEJRTRÆKINGEN I HVILE // anatomien og den naturlige healende vejtrækning som anker

// FØLELSERNE I KROPPEN // om sjælespændinger, traumer, følelser og energier i kroppen

// DEN SELVHELBREDENDE KROP // om kroppens og sjælens naturlige evne til at at restituere og heale

// HVILE SOM TERAPI // læren om hvilens healende egeneskaber, former for hvile og hvilen i livet

// AT UNDERVISE // dybdeafspændende restorativ yoga klasse og en healende hvileterapeutisk session

// ETISKE RAMMER I ET HVILERUM // miljø, samtale, berøring og samtykke

// DIN EGEN PRAKSIS // stabilisere et fundament for din egen hvile, afspænding, healing og selvomsorg

INDHOLD & MODULER

Uddannelsen er delt op i 8 moduler, hvoraf det fire første tager udgangspunkt i læren om den restorative yoga og de fire sidste i læren om hvileterapien. Allerede efter første del af uddannelsen, vil du kunne begynde at undervise dine egne restorative yoga hold eller anvende de restorative lejringsteknikker i dit eksisterende faglige virke.

FØRSTE DEL AF UDDANNELSEN // TEMA: RESTORATIV YOGA // SEPT. - DEC. 2023

Modul 1 // 8.-10.september
Modul 2 // 5.-7.oktober
Modul 3 // 2.-4.november
Modul 4 // 30. nov.-2.dec.

ANDEN DEL AF UDDANNELSEN // TEMA: HVILETERAPI™️ // JAN.-APR. 2024

Modul 5 // 12.-14.januar
Modul 6 // 8.-10.februar
Modul 7 // 7.-9.marts
Modul 8 // 4.-6.april

MØDETIDER & LOKATION

Moduldage i Aarhus
Dag 1 // kl.10.00-16.00
Dag 2 // kl.09.00-16.00
Dag 3 // kl.09.00-15.00

Online Restorativ Yoga via zoom
Torsdage kl.16.00-17.30 (21/9, 26/10, 16/11, 25/1, 22/2, 21/3)
Kan du ikke deltage i disse klasser LIVE - får du adgang til optagelsen til senere praksis.

Individuel Hvileterapi™️ session ved Marie Haulrik
Afholdes i perioden januar-marts og aftales individuelt.

Alle moduler og hvileterapeutiske sessioner afholdes i HVILERUM, Frederiksgade 12, 2.sal i Aarhus C.

Der tages højde for force majeure og trygheden i det fysiske fremmøde, og dele af uddannelsen vil derfor blive afholdt online eller udskudt, hvis det bliver nødvendigt. Det kan være ved sygdom hos Marie Haulrik, hos gæsteundervisere eller andre akutte omstændigheder.

hovedunderviser & facilitator på uddannelsen

MARIE HAULRIK

Er restorativ yogalærer og ophavskvinde bag den blide hvileterapi™️. Har igennem flere år fordybet sig i hvilens transformerende egenskaber og har med uddannelsen et brændende ønske om at hvilen finder sin vej til flere mennesker, til terapien og til sundhedsvæsenet.

På uddannelsen underviser Marie alt du skal vide om restorativ yoga og Hvileterapi™️ i praksis. Hun vil holde rum for din egen hvilepraksis under hele forløbet, lære dig at undervise begge praksisser fra hjertet med et dybt nærvær og så vil Marie være din supervisor under hele uddannelsen.


mere om marie


"Marie er med lige dele hjerte, faglighed og ro den bedste underviser,
som jeg trygt har lænet mig op ad gennem hele uddannelsen"

Maria Abildgaard - certificeret fra RY & HT uddannelsen

gæsteundervisere på uddannelsen 2023-2024

Mike Bloch-Levermore // FILOSOFIEN I RESTORATIV YOGA

Holder en bachelor i filosofi, har studeret yoga filosofi og yogiske studier og afholder idag fordybende filsofi kurser på længerevarende yoga uddannelser.

På uddannelsen vil han invitere dig ind i den klassiske yogafilosofi, men med et særligt fokus på den mere embodied og nutidige filosofi. Med denne tilgang kan du læne dig ind i stillingerne omgivet af en funderet visdom, som omfavner dig i den moderne kultur du lever i idag. Undervisning foregår på dansk/engelsk.

mød mike

evaloa schou // NERVESYSTEM & TRAUMER I HVILE

Er Traumeinformeret Kropsterapeut, indehaver af helbredshuset "HEL" i København og stifter af uddannelsen Traumeinformeret Kropsterapi™️.

På uddannelsen vil Evaloa lære dig om din vidunderlige hjerne og nervesystem, på godt og på ondt. Hun stiller ind på nødvendigheden i at kunne regulere eget nervesystem, både for dig selv og som samregulering i det terapeutiske arbejde med mennesker. Herudover vil hun give os indblik i hvordan vi kan omfavne og støtte traumer i hvileterapien.

mød evaloa

RIKKE SANUM // FØLELSERNE I KROPPEN

Rikke Sanum er kropsterapeut, vejleder i menneskelig udvikling og sundhed på alle planog stifter af Kropsterapeutisk Yoga Uddannelsen (KYU). 

På uddannelsen vil hun lære dig hvor i kroppen de forskellige følelser bor, hvordan vi kan bevæge dem, give dem plads og drage omsorg for dem gennem de restorative yoga stillinger. Rikkes undervisning vil støtte dig i at komme i kontakt med egne følelser i din krop og baseret på denne visdom dygtiggøre dig til den personlige sekvensering og omsorg vi drager for eleven i hvileterapien.

MØD RIKKE

NAVN PÅ VEJ // VEJTRÆKNING I HVILE

Denne gæsteunderviser introduceres i foråret 2023.

PRIS & INDHOLD

Den 8 måneder lange Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ uddannelse koster 27.500 KR. og inkluderer følgende.

// 150 timers LIVE undervisning (inkl. temaworkshops af eksterne gæsteundervisere)
// online klasser mellem moduler via ZOOM
// 1 individuel hvileterapi session med Marie Haulrik
// Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ kompendium
// Bogen ”HVILE - find hvilen i dig selv, gennem fredfyldt nærvær” af Marie Haulrik
// Øvedage (mulighed for at arrangere øvedage i HVILERUM)
// Certifikat & dit navn på min hjemmeside

TILMELDING & BETALING

For en plads på Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ uddannelsen, bedes du udfylde ansøgningsformularen nederst på siden, mødes med mig over telefon til en kort intro snak og herefter indbetale tilmeldingsgebyret på 5.000 kr. Det resterende uddannelsesgebyr vil blive opkrævet lige efter din tilmelding. Det er dog muligt at indbetale uddannelsesgebyret i flere rater efter aftale. Betingelse for afdragsordning er første rate skal falde inden uddannelsesstart.

Din tilmelding er personlig og bindende. Hvis du får behov for at afmelde dig, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde dig senest 30 dage før uddannelsesstart for at få dit betalte uddannelsesgebyr tilbagerefunderet. Hvis du afmelder dig under en måned til start, er det muligt at få refunderet halvdelen af dit betalte uddannelsesgebyr. Efter uddannelsesstart er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte uddannelsesgebyr og du vil blive opkrævet eventuel manglende uddannelsesgebyr.

Alle afbudsbetingelser gælder fra du har betalt dit tilmeldingsgebyr og træder i kraft hvis ikke der er en på venteliste, som kan overtage din plads. Dit tilmeldingsgebyr på 5.000 kr. vil ikke blive refunderet ved afmelding til uddannelsen.


"Uddannelsen kan ikke være mere relevant i den tid vi lever i.
Med Maries uddannelse er du med til at gøre en forskel og med
til at skabe ro i en tid med store udfordringer.


Karin Tellefsen - certificeret fra RY & HT uddannelsen

CERTIFICERING & SUPERVISION

Med uddannelsen kan du kalde dig Restorativ Yogalærer med speciale i Hvileterapi™️. Du modtager et certifikat på din deltagelse og dit navn vil fremgå på listen over RY & HT-certificerede på min hjemmeside. Da dette forløb er en mere dybdegående uddannelse end de foregående, vil dette selvfølgelig fremgå på både certifikat og på hjemmesiden.

Hos mig kaldes eksamen for supervision. Det gør den fordi jeg ikke søger en perfekt fremvisning af det tillærte, da vi alle lærer forskelligt og i forskelligt tempo, men supervision giver mig en mulighed for at støtte og vejlede dig helt frem mod afslutning af uddannelsen. I mit nærvær skal du undervise dine medstuderende i både restorativ yoga og i en kortere hvileterapeutisk session i uhøjtidelige rammer og til sidst skal du aflevere en kort rapport, som kan give mig indblik i både din personlige og faglige læring.

Du får dit certifikat såfremt du har udvist hengivelse til din egen praksis, du kan formidle den restorative yoga og hvileterapien i teori og i praksis, du deltager nysgerrigt på moduldagene, online klasser og hvileterapeutisk session og i supervisionen samt aflever en kort afsluttende opgave.

ansøgning til hold 4 // start september 2023

Du ansøger om en plads på uddannelsen ved at udfylde nedenstående formular. Når jeg har modtaget din ansøgning, vil jeg læse den og kontakte dig snarest herefter. Jeg glæder mig til at høre fra dig, kærligst Marie