"At hvile dybt kræver tryghed helt indefra. Tak for gennem hele uddannelsen at skabe rammerne for det, kære Marie, og for at dedikere dig hvilen med hjerte og inderlighed."

Anne-Lill Bønderup Brok - certificeret fra RY & HT uddannelsen

RESTORATIV YOGA UDDANNELSE MED SPECIALE I HVILETERAPI™️

Denne uddannelse er et længerevarende, fordybende og funderet forløb, som tager dig på en ganske særlig rejse med fokus på både dig og dine fagkundskaber. Du kan glæde dig til en livsrejse ind i den dybdeafspændende restorative yoga og hvilens healende univers. Gennem praksis, et berigende fællesskab, nærende livsfilosofi, teoretisk faglig viden, god tid til at øve dig og læren om dig selv som underviser, giver denne uddannelse dig et rigtig godt fundament til at give hvilen videre. Forløbet er yderst praksisorienteret, med intention om at du anvender din egen kropslige visdom til at integrere filosofi og teori og herfra skaber et forankret og trygt sted at undervise fra.

Du kan dele uddannelsen op. Med den særlige opdeling af uddannelsen, er det nu muligt enten kun at tage den restorative yoga uddannelse, den hvileterapeutiske uddannelse eller som det har været indtil nu, det fulde uddannelsesforløb. Har det relevans for dig, så kontakt mig for en snak herom.

// INFO MØDE // ONLINE VIA ZOOM TORSDAG 1.JUNI KL.9-10.30 // INFO & TILMELDING VIA LINKET HER

// ANSØGNING // SKER VED AT UDFYLDE FORMULAR NEDERST PÅ SIDEN

HVOR KAN DU ANVENDE DEN RESTORATIVE YOGA

Den restorative yoga er oplagt at anvende som afslutning på en almen yogaklasse eller som en længere restorativ yoga praksis med en temabaseret sekvens. Men de restorative yoga stillinger og lejringsteknikker, kan også benyttes i rigtig mange andre afspændings- og restitutionspraksisser hvor en klient eller patient er hvilende på et leje og har brug for støtte. Det kan være på en behandlerbriks, i sygesengen eller hvor der ønskes et trygt og blødt fundament at restituere på. De restorative lejringer kan være en uundværlig støtte hvor din klient eller patient er udfordret på både akutte eller kroniske smerter i kroppen, ved skader, efter operation, i forbindelse med forskellige former for kropsterapi eller hvor der er særligt behov for at drage ekstra omsorg for ubalancer eller ubehag.

Læs mere om Restorativ Yoga

HVOR KAN DU ANVENDE HVILETERAPI™️

Hvileterapien er en særlig blid healingpraksis, der supplerer og fuldender mange andre terapiformer særdeles godt. Med hvileterapien kan du, modsatrettet den almene samtale- og kropsterapi, tilbyde din klient, patient eller elev et trygt fundament at lande, fordøje og integrere de ofte sårbare processer, der vågner i foregående terapiarbejde hvad enten processerne er fysiske, mentale eller følelsesmæssige. Med denne blide terapiform kan du støtte mennesker i at lande trygt i dem selv, vække et kropsligt nærvær der beror på accept, rummelighed og empati og støtte dem i finde hvile i dem selv.

Hvileterapien er selvfølgelig også oplagt at undervise som enestående terapi hen over et forløb af flere sessioner, da praksis med sin blidhed og trygge rammer drager omsorg for alle livets sjælespændinger og kan med sin langsommelige og nærværende healing, være ganske transformerende og healende i sin rene form. Hvileterapi kan tilbydes til absolut alle, der er nysgerrige på sig selv og ønsker at skabe et solidt, kærligt og trygt fundament at leve livet ud fra.

Læs mere om Hvileterapi™️

"Jeg har arbejdet meget med mindfulness. Men i forhold til at finde ro i kroppen
går både restorativ yoga og hvileterapi et spadestik dybere, under uddannelsen
er der masser af tid og ro til at finde ind til essensen."


Karin Tellefsen - certificeret fra RY & HT uddannelsen

UDDANNELSEN HENVENDER SIG SÆRLIGT TIL

Dig, som interesserer dig for menneske og krop i hvile, har lyst at vække hvilen i det eget liv og skabe en velfunderet egenpraksis for mere selvindsigt, egenomsorg og sjælehealing. Du behøves ikke have et ønske om at give hvilen videre, men du vil helst sikkert lære, hvordan din hvilen i dig selv påvirker andre.

Dig, der arbejder i et hvilket som helst omsorgsfag
og som ønsker at fordybe dig i den restorative hvile som restituerende og/eller terapeutisk supplement til din eksisterende praksis. Du kan være samtaleterapeut, kropsterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, healer eller anden form for behandler.

Dig, der arbejder på sygehus, i hjemmeplejen eller på hospice
og som har lyst at kunne tilbyde restorativ støtte og herved drage yderligere omsorg for dine patienters restitution og healing.

Dig, som er yogalærer og ønsker en dybdegående og særligt blid restorativ yoga uddannelse, som giver dig mulighed for at tilbyde restorativ afspænding på klasser, afholde længere restorative yogaklasser med særlige temaer og tilbyde funderede og trygge enesessioner i både restorativ yoga og hvileterapien.

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU BL.A OM:

 • RESTORATIV YOGA // kropslig funderet filosofi, teori & praksis
 • RESTORATIVE YOGA STILLINGER // grupperne af de blideste stillinger, om lejring & om nærværende sekvensering
 • SANSERNE I HVILE // ydre og indre sansning og om kropsbevidsthed
 • HJERNE & NERVESYSTEM I HVILE // hjerne, nervesystem, hvileresponsen, polyvagale teori, selv- og samregulering
 • VEJRTRÆKINGEN I HVILE // anatomien og den naturlige healende vejtrækning som anker
 • FØLELSERNE I KROPPEN // om sjælespændinger, traumer, følelser og energier i kroppen
 • DEN SELVHELBREDENDE KROP // om kroppens og sjælens naturlige evne til at at restituere og heale
 • HVILE SOM TERAPI // læren om hvilens healende egeneskaber, former for hvile og hvilen i livet
 • AT UNDERVISE // dybdeafspændende restorativ yoga klasse og en healende hvileterapeutisk session
 • ETISKE RAMMER I ET HVILERUM // miljø, samtale, berøring og samtykke
 • EGEN PRAKSIS // stabilisere et fundament for din egen hvile, afspænding, healing og selvomsorg

INDHOLD & MODULER

Uddannelsen er delt op i 8 moduler, hvoraf det fire første tager udgangspunkt i læren om den restorative yoga og de fire sidste i læren om hvileterapien. Allerede efter første del af uddannelsen, vil du kunne begynde at undervise dine egne restorative yoga hold eller anvende de restorative lejringsteknikker i dit eksisterende faglige virke.

For dig der kun ønsker den Restorative Yoga uddannelse, kan du forvente eksamens- og certificeringsmodul 5.januar kl.12-16.00.

For dig der kun ønsker den Hvileterapeutiske uddannelse, skal du beregne omkostninger på at deltage i et af mine 2-dags kurser i Restorativ Yoga forinden din opstart på dit forløb. Du kan finde info og datoer om dette på min hjemmeside.

FØRSTE DEL AF UDDANNELSEN // TEMA: RESTORATIV YOGA // SEPT. - DEC. 2023
Modul 1 // 7.-9.september // kl.9.30 - 16.00
Modul 2 // 5.-7.oktober // kl.9.30 - 16.00
Modul 3 // 2.-3.november // ONLINE // kl.9.00 - 15.00
Modul 4 // 30. nov.-2.dec. // kl.9.30 - 16.00

ANDEN DEL AF UDDANNELSEN // TEMA: HVILETERAPI™️ // JAN.-APR. 2024
Modul 5 // 11.-13.januar // kl.9.30 - 16.00
Modul 6 // 8.-9.februar // // ONLINE // kl.9.00 - 15.00
Modul 7 // 7.-9.marts // kl.9.30 - 16.00
Modul 8 // 4.-5.april // kl.9.00-18.00

MODUL 1
Introduktion til Restorativ Yoga (filosofi, visdomme og teori
Restorativ yoga i praksis (betingelser, støtte & lejring)
Wrapping restorativ yoga
Introduktion til restorativ yoga stillinger
Masterclasses & øvesessioner

MODUL 2
Kroppen i hvile vol. l // Sanserne & somatisk hukommelse
Introduktion til restorativ yoga stillinger - fortsat
Sekvensering - om gruppering af stillinger og sanseligt flow
Masterclasses & øvesessioner

MODUL 3
Kroppen i hvile vol. ll // Hjerne & nervesystem ved Evaloa Schou
Kroppen i hvile vol. lll // Åndedrættet i hvile ved Karina Helsted Moe

MODUL 4
Læren at undervise en dybdeafspændende restorativ yoga klasse
Programplanlægning, temaer og forberedelse
Din rolle som restorativ yogalærer - at holde rum for afspænding
Supervision i at undervise restorativ yoga
Masterclasses & øvesessioner

MODUL 5
Introduktion til Hvileterapi™️ (filosofi, vidsomme og teori)
Læren om sjælens egen evne til at heale
Wrapping i hvileterapi
Hvileterapeutisk lejring
Masterclasses & øvesessioner

MODUL 6
Kroppen i hvile vol. lV // Traumer, tryghed og regulering ved Evaloa Schou
Kroppen i hvile vol. V // Følelserne i kroppen ved Rikke Sanum

MODUL 7
Læren at undervise en healende hvileterapeutisk session
Personlig programplanlægning og forberedelser
Din rolle som hvileterapeut - om at holde rum for healing
Etiske rammer i hvileterapi; fortrolighed, berøring og samtykke
Hvileterapeutisk lejring - fortsat
Masterclasses & øvesessioner

MODUL 8
Eksamen & supervision i Restorativ yoga & hvileterapi
Opsamling, certificering & fejring

ONLINE PRAKSIS DAGE MELLEM MODULER
Torsdage kl.16.00-17.30 (21/9, 26/10, 16/11, 25/1, 22/2, 21/3)
Kan du ikke deltage i disse klasser LIVE - får du adgang til optagelsen til senere praksis.

INDIVIDUEL HVILETERAPI VED MARIE HAULRIK
Afholdes i perioden december-marts og aftales individuelt.

Alle moduler og hvileterapeutiske sessioner afholdes i HVILERUM, Frederiksgade 12, 2.sal i Aarhus C. Der tages højde for force majeure og trygheden i det fysiske fremmøde og dele af uddannelsen vil derfor blive afholdt online eller udskudt, hvis det bliver nødvendigt. Det kan være ved sygdom hos Marie Haulrik, hos gæsteundervisere eller andre akutte omstændigheder.

hovedunderviser & facilitator på uddannelsen

MARIE HAULRIK

Er restorativ yogalærer og ophavskvinde bag den blide hvileterapi™️. Har igennem flere år fordybet sig i hvilens transformerende egenskaber og har med uddannelsen et brændende ønske om at hvilen finder sin vej til flere mennesker, til terapien og til sundhedsvæsenet.

På uddannelsen underviser Marie alt du skal vide om restorativ yoga og Hvileterapi™️ i praksis. Hun vil holde rum for din egen hvilepraksis under hele forløbet, lære dig at undervise begge praksisser fra hjertet med et dybt nærvær og så vil Marie være din supervisor under hele uddannelsen.


mere om marie


"Marie er med lige dele hjerte, faglighed og ro den bedste underviser,
som jeg trygt har lænet mig op ad gennem hele uddannelsen"

Maria Abildgaard - certificeret fra RY & HT uddannelsen

gæsteundervisere på uddannelsen 2023-2024

evaloa schou // om NERVESYSTEM, tryghed & TRAUMER

Er Traumeinformeret Kropsterapeut, indehaver af helbredshuset "HEL" i København og stifter af uddannelsen Traumeinformeret Kropsterapi™️.

Evaloa besøger os to gange under uddannelsen for fordybelse og funderet læring om mennesker i afspænding og i healing. Først lærer du om hjerne og nervesystem samt de indre processer der bevæger sig i henholdsvis uro og i hvile. Dernæst lærer du om traumer og om hvordan du kan drage omsorg for mennesker med traumer tæt inde på livet gennem bl.a. selvregulering og tryghed.

mød evaloa

Karina helsted moe // om dit livgivende åndedræt

Karina har en baggrund som fysioterapeut, psykoterapeut, yogalærer og åndedræts- terapeut, har mere end 20 års undervisnings- erfaring og er forfatter til bogen "Bodyfulness - din vej tilbage i kroppen".

På uddannelsen vil hun lære dig om dit livgivende åndedræt med særlig fokus på afspænding og healing. Du lærer om åndedrættets anatomi, de forskellige kvaliteter i dit åndedræts bevægelser og om følelserne i din vejrtrækning. Karinas undervisning er kærlig og praksisfunderet og du vil blive guidet til at bevæge dig i dit eget indre landskab som fundament for den efterfølgende overbyggende teori. 

mød karina

RIKKE SANUM // OM FØLELSERNE I KROPPEN

Rikke Sanum er kropsterapeut, vejleder i menneskelig udvikling og sundhed på alle planog stifter af Kropsterapeutisk Yoga Uddannelsen (KYU). 

På uddannelsen vil hun lære dig hvor i kroppen de forskellige følelser bor, hvordan vi kan bevæge dem, give dem plads og drage omsorg for dem gennem de restorative yoga stillinger. Rikkes undervisning vil støtte dig i at komme i kontakt med egne følelser i din krop og baseret på denne visdom dygtiggøre dig til den personlige sekvensering og omsorg vi drager for eleven i hvileterapien.

MØD RIKKE

PRIS & INDHOLD

Den 8 måneders Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ uddannelse koster 27.500 kr. ved tilmelding før 1. juli 2023. Herefter koster uddannelsen 32.500 kr.
// 150 timers LIVE undervisning (inkl. online temaworkshops af eksterne gæsteundervisere)
// Online klasser mellem moduler via ZOOM
// 1 individuel hvileterapi session med Marie Haulrik
// Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ kompendium
// Bogen ”HVILE - find hvilen i dig selv, gennem fredfyldt nærvær” af Marie Haulrik
// Øvedage (mulighed for at arrangere øvedage i HVILERUM)
// Certifikat & dit navn på min hjemmeside

Den 4 måneders Restorativ Yoga uddannelse koster 17.500 Kr. ved tilmelding før 1. juli 2023. Herefter koster uddannelsen 19.500 kr.
// 75 timers LIVE undervisning (inkl. online temaworkshops af eksterne gæsteundervisere)
// Online klasser mellem moduler via ZOOM
// Restorativ Yoga kompendium
// Øvedage (mulighed for at arrangere øvedage i HVILERUM)
// Certifikat & dit navn på min hjemmeside

Den 4 måneders Hvileterapi uddannelse koster 19.500 Kr. ved tilmelding før 1. november 2023. Herefter koster uddannelsen 21.500 kr.
// 75 timers LIVE undervisning (inkl. online temaworkshops af eksterne gæsteundervisere)
// Online klasser mellem moduler via ZOOM
// 1 individuel hvileterapi session med Marie Haulrik
// Hvileterapi™️ kompendium
// Bogen ”HVILE - find hvilen i dig selv, gennem fredfyldt nærvær” af Marie Haulrik
// Øvedage (mulighed for at arrangere øvedage i HVILERUM)
// Certifikat & dit navn på min hjemmeside

TILMELDING & BETALING

For endelig plads på Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ uddannelsen (lige meget hvilken del du tager), bedes du udfylde ansøgningsformularen nederst på siden, mødes med mig over telefon til en kort snak og herefter indbetale tilmeldingsgebyret på 5.000 kr. Det resterende uddannelsesgebyr vil blive opkrævet lige efter din tilmelding. Det er dog muligt at indbetale uddannelsesgebyret i flere rater hvis du har behov for dette. Dette aftales individuelt.

Din tilmelding er personlig og bindende. Hvis du får behov for at afmelde dig, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde dig senest 30 dage før uddannelsesstart for at få dit betalte uddannelsesgebyr tilbagerefunderet. Hvis du afmelder dig under en måned til start, er det muligt at få refunderet halvdelen af dit betalte uddannelsesgebyr. Efter uddannelsesstart er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte uddannelsesgebyr og du vil blive opkrævet eventuel manglende uddannelsesgebyr.

Alle afbudsbetingelser gælder fra du har betalt dit tilmeldingsgebyr og træder i kraft hvis ikke der er en på venteliste, som kan overtage din plads. Dit tilmeldingsgebyr på 5.000 kr. vil ikke blive refunderet ved afmelding til uddannelsen.


"Uddannelsen kan ikke være mere relevant i den tid vi lever i.
Med Maries uddannelse er du med til at gøre en forskel og med
til at skabe ro i en tid med store udfordringer.


Karin Tellefsen - certificeret fra RY & HT uddannelsen

CERTIFICERING & SUPERVISION

Med uddannelsen kan du kalde dig Restorativ Yogalærer med speciale i Hvileterapi™️. Du modtager et certifikat på din deltagelse og dit navn vil fremgå på listen over RY & HT-certificerede på min hjemmeside. Da dette forløb er en mere dybdegående uddannelse end de foregående, vil dette selvfølgelig fremgå på både certifikat og på hjemmesiden.

Hos mig kaldes eksamen for supervision. Det gør den fordi jeg ikke søger en perfekt fremvisning af det tillærte, da vi alle lærer forskelligt og i forskelligt tempo, men supervision giver mig en mulighed for at støtte og vejlede dig helt frem mod afslutning af uddannelsen. I mit nærvær skal du undervise dine medstuderende i både restorativ yoga og i en kortere hvileterapeutisk session i uhøjtidelige rammer og til sidst skal du aflevere en kort rapport, som kan give mig indblik i både din personlige og faglige læring.

Du får dit certifikat såfremt du har udvist hengivelse til din egen praksis, du kan formidle den restorative yoga og hvileterapien i teori og i praksis, du deltager nysgerrigt på moduldagene, online klasser og hvileterapeutisk session og i supervisionen samt aflever en kort afsluttende opgave.

ansøgning til hold 4 // start september 2023

Du ansøger om en plads på uddannelsen ved at udfylde nedenstående formular. Når jeg har modtaget din ansøgning, vil jeg læse den og kontakte dig snarest herefter. Jeg glæder mig til at høre fra dig, kærligst Marie