kom med til info møde om uddannelsen 6.maj kl.20-22

Er du nysgerrig på at høre lidt mere omkring uddannelsens indhold, om det faglige og praktiske niveau, om temaerne og modulernes opbygning, om hvad du kan bruge uddannelsen og meget mere, så kom endelig med på dette korte online INFO møde, hvor du også kan få lov at stille en masse spørgsmål og måske kommer nærmere om dette er en uddannelse for dig - du kan tilmelde dig INFO mødet lige HER.

nyt hold starter september 2021 i aarhus

Restorativ yoga er en dybdeafspændende, restituerende og terapeutisk praksis, der er kendetegnet ved anvendelse af yogaprops som støtter din krop, og hvor alle stillingerne praktiseres hvilende i flere minutter. Den restorative yoga har særlig karakter af både kropslig og mental afspænding og støtter dig i at genskabe kontakten til dine indre værdier og behov.

Med den restorative yoga kan du skabe en helt særlig livspraksis for dig selv, du kan guide elever til afspænding og stilhed på dine yogahold eller i enesessioner, du kan anvende afspændingsteknikkerne til at afhjælpe din patient med kroniske smerter og skader, eller du kan støtte en klient i at lande i sig selv, give slip og genfinde roen som del af samtaleterapi.

uddannelsen henvender sig særlig til:

Uddannede yogalærere, der ønsker at supplere almindelige yogaklasser med restorativ yoga, undervise i restorativ yoga hold og tilbyde enesessioner.

Fysioterapeuter, plejepersonale, psykologer og lign.,der ønsker alternative, men dokumenteret effektive redskaber til at støtte klienter i både kropslige, mentale og sjælelige healingprocesser.

OBS! Du bør have praktiseret yoga i minimum 6 måneder, have indsigt i almen yogafilosofi, kende navne på de klassiske hatha yoga stillinger og føle dig så tilpas tryg i praksis, at du kan følge med på uddannelsen. Der er absolut ingen forventninger til at du har kendskab til den restorative yoga.

FOKUS PÅUDDANNELSEN

Du skal forvente en høj grad af egen praksis gennem uddannelsen, så du får den restorative yoga helt ind under huden. Gennem erfaring, faglighed og fælles refleksioner skabes den bedste forståelse af restorativ yoga, og du dygtiggøres til at varetage dine elevers, patienters og klienters behov fra et velfunderet sted, hvilket gør dig til en trygheds- og tillidsskabende underviser.

Du kan forvente et højt fagligt niveau på uddannelsen med besøg af forskellige gæstelærere, der med hvert deres speciale støtter op omkring dine egen praksis og den værktøjskasse, du skal have med dig, når du efterfølgende skal ud at undervise i din restorative yoga.

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU BL.A. OM:

·     Restorativ yoga-filosofi og -teori.

·     Kropsbevidsthed og sansning.

·     Nervesystemet.

·     Bindevævet.

·     Musklerne i kroppen.

·     Åndedrættet i restorativ yoga.

·     De store grupper af restorativ yoga-stillinger.

·     Sekvensering og templates.

·     Restorativ yoga som terapiform med særlige tematikker.

·      Justering, hands-on og wrapping.

·     Stemmeføring og at guide til dybdeafspænding.

·     Hvordan du underviser enesessioner og restorativ yoga-hold.

·     Etik som restorativ yoga-lærer.

·     Hvordan du passer på dig selv og din energi som restorativ yoga-lærer.

hovedunderviser & facilitator på uddannelsen

MARIE HAULRIK

Er uddannet stresscoach, restorativ yoga-lærer fra Hamsa Yoga Studio i Aarhus og pt. under uddannelse hos Judith Hanson Lasater.

Har undervist i restorativ yoga igennem flere år med et særligt fokus på det stressramte menneske med angst og depression som følge. Underviser yogaterapeutisk 1:1, hold, events og kurser fra eget yogastudio i Aarhus – det trygge og skønne bala yoga studio, som forventeligt skal lægge rammerne til den restorative yoga-lærer uddannelse.

"At praktisere restorativ yoga er den fineste form for egen terapi jeg kender, da langsommeligheden og stilheden gør at jeg meget bedre kan mærke hvad det er jeg har behov for, hvilken gør mig meget mere vågen og tilstede"


mere om marie

gæstelærere på uddannelsen

JACOB AREMARK

Er manuvisionbehandler og -træner, yogalærer, cand.mag. i filosofi samt forfatter til bogen ”Kroppens indre landskaber”.

Med afsæt yogafilosofien og den moderne videnskab om kropslighed vil han på uddannelsen undervise i kropsbevidsthed, både gennem teori og i praksis, og med et særligt fokus på at træne vores evne til at lytte til kroppen.

MERE om jacob

ANNE B. PALLESGAARD

Er fysioterapeut, yogalærer og stressbehandler.

Hun vil på uddannelsen undervise i fysiologi med et særligt fokus på kroppens nervesystem, bindevæv og muskler. Anne er uddannet restorativ yoga-lærer og kan med hendes holistiske værktøjskasse dygtiggøre os i de enkelte stillingers effekt, så vi kan tilrettelægge restorative sekvenser.

MERE om anne

ANNE GONCALVES

Er mindfulness-og yogalærer, forfatter til bogen ”Yoga mod stress” og kvinden bag podcasten ROvolutionen.

Med afsæt i den helhedsorienterede yoga og erfaring med at guide til dyb afspænding og indre ro vil hun på uddannelsen undervise i stemmeføring og yoga nidra. Et redskab til at guide til sansning af egen krop og finde absolut hvile i stillingerne.

MERE OM ANNE

MIA SCHWARTZ

Er psykolog og yogalærer.

Med afsæt i hendes psykolog erfaring, baggrund som traumesensitiv og restorativ yoga-lærer vil hun på uddannelsen undervise i etik i arbejdet som restorativ yoga-lærer, hvordan man passer på både elev og sig selv og så vil hun svare på spørgsmålet: Hvornår er restorativ yoga ikke en god idé og hvad er alternativet?

mere om mia

INDHOLD & MODULER

Uddannelsen består af 100 timers LIVE-undervisning fordelt på 4 moduler og 2 onlinesessions. Alle moduler afholdes i Aarhus og onlinesessions over Zoom. Udover de 100 timers fremmøde skal du sætte tid af til din egen praksis, til at studere den anbefalede teori, til at undervise casepersoner og til at skrive en afsluttende opgave med afsæt i din læring og dine cases.

RESTORATIV YOGA-UDDANNELSE I AARHUS EFTERÅRET 2021:

Modul l: 8.-10. september             

Modul ll: 6.-8. oktober     

Modul lll: 3.-5. november

Online sessioner: 11. november + 18. november

Modul Vl: 2.-3. december

Moduler: alle dage kl. 9-17 // Online sessioner: begge gange kl. 19-21

pris & tilmelding

PRIS

Uddannelsen til restorativ yoga-lærer koster 17.500 kr. og inkluderer følgende:

·     100 timers LIVE undervisning

·     Restorativ yoga-kompendium

·     Adgang til restorativ yoga-lydfiler og programmer på www.mariehaulrik.dk

·     Eksamen og certifikat

Prisen inkluderer ikke køb af anbefalet litteratur, forplejning og transport.

TILMELDING & BETALING

Ved optagelse på uddannelsen indbetales et depositum på 2.500 kr. Det resterende uddannelsesgebyr skal falde senest 1 måned før uddannelsesstart. Det er selvfølgelig muligt at indbetale det resterende gebyr i rater efter aftale. For at modtage et ansøgningsskema, kan du udfylde kontaktformular nederst på denne side.

BETINGELSER

Din tilmelding til uddannelsen er personlig og bindende. Hvis du får behov for at afmelde dig, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde dig senest 1. juli 2021 for at få dit fulde gebyr retur. Hvis du afmelder dig efter 1. juli 2021, er det muligt at få refunderet halvdelen af dit gebyr. Efter uddannelsesstart er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte uddannelsesgebyr. Dit depositum kan ikke refunderes ved afmelding. Ovenstående betingelser kan selvfølgelig lettes, hvis der er godkendte ansøgere på venteliste, der vil overtage pladsen.

CERTIFIKAT

Med uddannelsen kan du kalde dig restorativ yoga-lærer. Du modtager et certifikat på uddannelsen, såfremt du har deltaget på alle moduler og online sessioner, undervist begge caseforløb, skrevet opgave og fremlagt dine cases for holdet. Du modtager din certificering på uddannelsens sidste dag.

Covid-19: Der tages højde for covid-19-restriktioner og trygheden i det fysiske fremmøde, og dele af uddannelsen vil derfor blive afholdt online eller udskudt, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen, er du velkommen til at kontakte mig på hello@mariehaulrik.dk eller via kontaktformular.

FOR ANSØGNINGSSKEMA - UDFYLD KONTAKTFORMULAR