restorativ yoga & hvileterapi™️ uddannelsen

✤ DER ER ÅBEN FOR TILMELDING TIL HOLDET DER STARTER JANUAR 2024 ✤

EN RESTORATIV YOGA UDDANNELSE MED SPECIALE I HVILETERAPI™️

Denne uddannelse er et længerevarende, fordybende og funderet forløb, som tager dig på en ganske særlig rejse med fokus på både dig som fundament for alt du lærer. Du kan glæde dig til en livsrejse ind i den dybdeafspændende restorative yoga og hvilens healende univers. Gennem praksis, et berigende fællesskab, nærende livsfilosofi, teoretisk faglig viden, god tid til at øve dig samt læren om dig selv som underviser, giver denne uddannelse dig et rigtig godt fundament til at give hvilen videre. Forløbet er yderst praksisorienteret, med intention om at du anvender din egen kropslige visdom til at skabe et dybt forankret og trygt sted at undervise fra.

"At hvile dybt kræver tryghed helt indefra,
tak for gennem hele uddannelsen at skabe rammerne for det, kære Marie, og for at dedikere dig hvilen med hjerte og inderlighed."

Anne-Lill - certificeret fra RY & HT uddannelsen

HVOR KAN DU ANVENDE DEN RESTORATIVE YOGA

Den restorative yoga er oplagt at anvende som afslutning på en almen yogaklasse eller som en længere restorativ yoga praksis med en temabaseret sekvens. Men de restorative yoga stillinger og lejringsteknikker, kan også benyttes i rigtig mange andre afspændings- og restitutionspraksisser hvor et menneske er hvilende på et leje og har brug for støtte. Det kan være på en behandlerbriks, i sygesengen eller hvor der ønskes et trygt, blødt og omsorgsfuldt fundament at restituere på. De restorative lejringer kan være en uundværlig støtte hvor et menneske er udfordret på akutte eller kroniske smerter, hvor der er behov for støtte i restitutionsperioder eller hvor der er særligt behov for at drage omsorg for fysiske ubalancer eller ubehag.

Læs mere om Restorativ Yoga

HVOR KAN DU ANVENDE HVILETERAPI™️

Hvileterapien er en særlig blid transformations- og healingpraksis, der både supplerer og fuldender rigtig mange andre terapiformer særdeles godt. Med hvileterapien kan du, modsatrettet den almene samtale- og kropsterapi, tilbyde din klient, patient eller elev et trygt fundament at lande, fordøje og integrere de ofte sårbare processer, der vågner i foregående terapiarbejde hvad enten processerne er fysiske, mentale eller følelsesmæssige. Med den blide og hvileterapi kan du støtte mennesker i at lande trygt i dem selv, vække et kropsligt nærvær der beror på accept, rummelighed og empati og støtte dem i finde hvile i dem selv.

Hvileterapien er også oplagt at undervise som enestående terapi hen over et forløb af flere sessioner, da praksis drager omsorg for alle livets sjælespændinger og med sin langsommelige og nærværende healing, kan være ganske transformerende og healende. Hvileterapi kan tilbydes til absolut alle, der er nysgerrige på sig selv og ønsker at skabe et solidt, kærligt og trygt fundament at leve livet ud fra.

Læs mere om Hvileterapi™️

"Jeg har arbejdet meget med mindfulness. Men i forhold til at finde ro i kroppen
går både restorativ yoga og hvileterapi et spadestik dybere. Under uddannelsen
er der masser af tid og ro til at finde ind til essensen."


Karin - certificeret fra RY & HT uddannelsen

UDDANNELSEN HENVENDER SIG SÆRLIGT TIL

Dig, som interesserer dig for mennesket og kroppen i hvile, har lyst at vække hvilen i det eget liv og skabe en velfunderet livspraksis for mere selvindsigt, egenomsorg og sjælehealing. Du behøves ikke have et ønske om at give hvilen videre, men du vil lære, hvordan din hvilen i dig selv påvirker andre.

Dig, der arbejder i et hvilket som helst omsorgsfag
og som ønsker at fordybe dig i den restorative hvile som restituerende og/eller terapeutisk supplement til dit eksisterende arbejde med mennesker. Du kan være samtaleterapeut, kropsterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, healer eller anden form for behandler/terapeut.

Dig, der arbejder på sygehus, i hjemmeplejen eller på hospice
og som har lyst at kunne tilbyde restorativ støtte og herved drage yderligere omsorg for dine patienters restitution og healing.

Dig, som er yogalærer og ønsker en dybdegående og særligt blid restorativ yoga uddannelse, som giver dig mulighed for at tilbyde restorativ afspænding på klasser, afholde længere restorative yogaklasser med særlige temaer og tilbyde funderede og trygge enesessioner i både restorativ yoga og hvileterapi.

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU BL.A OM:

 • RESTORATIV YOGA // kropslig funderet filosofi, teori & praksis
 • RESTORATIVE YOGA STILLINGER // grupperne af de blideste stillinger, om lejring, tematikker og sekvensering
 • SANSERNE I HVILE // ydre og indre sansning og om kropsbevidsthed
 • HJERNE & NERVESYSTEM I HVILE // hjerne, nervesystem, hvileresponsen, polyvagal teori, selv- og samregulering
 • ÅNDEDRÆTTET I HVILE // anatomien og den naturlige healende vejtrækning som anker
 • FØLELSERNE I KROPPEN // om sjælespændinger, traumer, følelser og energier i kroppen
 • DEN SELVHELBREDENDE KROP // kroppens og sjælens naturlige evne til at at restituere og heale
 • HVILE SOM TERAPI // hvilens healende egeneskaber, former for hvile og hvilen i livet
 • AT UNDERVISE // dybdeafspændende restorativ yoga klasse og en healende hvileterapeutisk session
 • ETISKE RAMMER I ET HVILERUM // miljø, samtale, berøring, samtykke, fortrolighed og etik
 • EGEN PRAKSIS // bygge fundament for din egen hvile, afspænding, healing og selvomsorg

INDHOLD & MODULER

Modul 1 // 10.-13.januar // kl.9.00-16.00 (AARHUS)
Modul 2 // 26.januar / kl.9.00-15.00 (ZOOM - LIVE / REPLAY)

Modul 3 // 7.-9.februar // kl.9.00-16.00 (AARHUS)
Modul 4 // 1.marts / / kl.9.00-15.00 (ZOOM - LIVE / REPLAY)

Modul 5 // 6.-8.marts // kl.9.00-16.00 (AARHUS)
Modul 6 // 15.marts kl.9.00-15.00 (ZOOM - LIVE / REPLAY)

Modul 7 // 3.-5.april // kl.9.00-16.00 (AARHUS)
Modul 8 // 3.-4.maj // kl.9.00-18.00 (AARHUS - EKSAMEN & CERTIFICERING)

ONLINE PRAKSIS DAGE MELLEM MODULER
LIVE eller replay - datoer kommer senere.

INDIVIDUEL HVILETERAPI VED MARIE HAULRIK
Sessionerne er en del af uddannelsen og afholdes i perioden marts-april og aftales individuelt.

Alle moduler og hvileterapeutiske sessioner i Aarhus afholdes i HVILERUM, Frederiksgade 12, 2.sal i Aarhus C.

hovedunderviser & facilitator på uddannelsen

MARIE HAULRIK

Er restorativ yogalærer og ophavskvinde bag den blide hvileterapi™️. Har siden 2015 fordybet sig i hvilens transformerende og healende egenskaber og har med uddannelsen et brændende ønske om at hvilen finder sin vej til flere mennesker, til terapien og til sundhedsvæsenet.

På uddannelsen underviser Marie alt du skal vide om restorativ yoga og Hvileterapi™️ i praksis. Hun vil holde rum for din praksis under hele forløbet, lære dig at undervise begge praksisser fra hjertet med et dybt nærvær og så vil Marie være din supervisor under hele uddannelsen.


mere om marie


"Marie er med lige dele hjerte, faglighed og ro den bedste underviser,
som jeg trygt har lænet mig op ad gennem hele uddannelsen"

Maria - certificeret fra RY & HT uddannelsen

gæsteundervisere på uddannelsen

evaloa schou // om NERVESYSTEM, tryghed & TRAUMER

Er Traumeinformeret Kropsterapeut, indehaver af helbredshuset "HEL" i København og stifter af uddannelsen Traumeinformeret Kropsterapi™️.

Evaloa vil undervise dig i læren om hjerne og nervesystem samt de indre processer der bevæger sig i henholdsvis uro og i hvile. Du vil også lære om traumer og om hvordan du kan drage omsorg for mennesker med traumer tæt inde på livet gennem bl.a. selvregulering og via tryghed.

mød evaloa

Karina helsted moe // om dit livgivende åndedræt

Karina har en baggrund som fysioterapeut, psykoterapeut, yogalærer og åndedræts- terapeut, har mere end 20 års undervisnings- erfaring og er forfatter til bogen "Bodyfulness - din vej tilbage i kroppen".

På uddannelsen vil hun lære dig om dit livgivende åndedræt med særlig fokus på afspænding og healing. Du lærer om åndedrættets anatomi, de forskellige kvaliteter i dit åndedræts bevægelser og om følelserne i din vejrtrækning. Karinas undervisning er kærlig og praksisfunderet og du vil blive guidet til at bevæge dig i dit eget indre landskab som fundament for den efterfølgende overbyggende teori. 

mød karina

RIKKE SANUM // OM FØLELSERNE I KROPPEN

Rikke Sanum er kropsterapeut, vejleder i menneskelig udvikling og sundhed på alle planog stifter af Kropsterapeutisk Yoga Uddannelsen (KYU). 

På uddannelsen vil hun lære dig hvor i kroppen de forskellige følelser bor, hvordan vi kan bevæge dem, give dem plads og drage omsorg for dem gennem de restorative yoga stillinger. Rikkes undervisning vil støtte dig i at komme i kontakt med egne følelser i din krop og baseret på denne visdom dygtiggøre dig til den personlige sekvensering og omsorg vi drager for eleven i hvileterapien.

MØD RIKKE

PRIS & INDHOLD

Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ uddannelsen koster 22.500 kr. (NB! efter 1.november 2023 er prisen 25.000 kr,)
// 120 timers LIVE undervisning (inkl. online 3 temaworkshops af eksterne gæsteundervisere)
// Online klasser mellem moduler via ZOOM
// FRI adgang til hvilerum.dk (Online medlemsklub der åbner december 2023)
// 1 individuel hvileterapi session ´90 minutter ved Marie Haulrik
// Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ kompendium
// Bogen ”HVILE - find hvilen i dig selv, gennem fredfyldt nærvær” af Marie Haulrik
// Øvedage (mulighed for at arrangere øvedage i HVILERUM)
// Certifikat & dit navn på min hjemmeside
// Mulighed for videre supervision sammen med tidligere certificerede

TILMELDING & BETALING

For endelig plads på Restorativ Yoga & Hvileterapi™️ uddannelsen bedes du udfylde ansøgningsformularen nederst på siden. Ved endelig tilmelding betaler du via faktura tilmeldingsgebyr på 6.500 kr. Det resterende uddannelsesgebyr kan deles op i 2 rater á 8.000 kr., hvoraf første rate vil blive opkrævet lige efter din tilmelding. Den anden rate skal være betalt inden uddannelses opstart til januar 2024. Har du særlige ønsker til betaling, må du endelig tage fat i mig.

Din tilmelding er personlig og bindende. Hvis du får behov for at afmelde dig, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde dig senest 30 dage før uddannelsesstart for at få dit betalte uddannelsesgebyr tilbagerefunderet. Hvis du afmelder dig under en måned til start, er det kun muligt at få refunderet halvdelen af dit betalte uddannelsesgebyr. Efter uddannelsesstart er det ikke muligt at få refunderet dit uddannelsesgebyr og du vil blive opkrævet eventuel manglende uddannelsesgebyr hvis du har benyttet dig af ratebetaling.

Alle afbudsbetingelser gælder fra du har betalt dit tilmeldingsgebyr, men bortfalder selvfølgelig såfremt der en på venteliste, som kan overtage din plads. Dit tilmeldingsgebyr på 5.000 kr. vil ikke blive refunderet ved afmelding til uddannelsen.


"Uddannelsen kan ikke være mere relevant i den tid vi lever i.
Med Maries uddannelse er du med til at gøre en forskel og med
til at skabe ro i en tid med store udfordringer.


Karin - certificeret fra RY & HT uddannelsen

CERTIFICERING & SUPERVISION

Med uddannelse kan du kalde dig Restorativ Yogalærer & Hvileterapeut. Du modtager et certifikat på din deltagelse og dit navn vil fremgå på listen over RY & HT-certificerede på min hjemmeside. Da dette forløb er en mere dybdegående uddannelse end de foregående, vil dette selvfølgelig fremgå på både certifikat og på hjemmesiden.

Hos mig kaldes eksamen for en supervision. Du vurderes altså ikke ud fra én eksamens situation men ud fra den samlede helhed af din deltagelse og tilegnelse af praksis, teori og faglighed. Supervision giver mig en mulighed for at støtte og vejlede dig helt frem mod afslutning af uddannelsen. I mit nærvær vil du du undervise dine medstuderende i både restorativ yoga og i en kortere hvileterapeutisk session i uhøjtidelige rammer. Forinden certificeringsmodulet og eksamensdagen skal du aflevere en ganske kort rapport, som kan give mig indblik i både din personlige og faglige læring.

Du får dit certifikat såfremt du har udvist hengivelse til din egen praksis, du kan formidle den restorative yoga og hvileterapien både i teori og i praksis, du har deltaget nysgerrigt på alle moduldage, på online klasser, i hvileterapeutisk session og i supervision samt afleveret en kort afsluttende opgave.

ansøg om plads på uddannelsen