På denne side kan du læse om min persondatapolitik, der beskriver, hvordan Marie Haulrik Yoga ("www.mariehaulrik.dk", "mig", "jeg") indsamler og behandler oplysninger om dig.

For at handle hos www.mariehaulrik.dk skal du oplyse mindst følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Email-adresse
  • Telefon- / mobilnummer

Persondatapolitikken gælder både for personoplysninger, som du afgiver til mig, og oplysninger, som jeg indsamler via Marie Haulrik Yogas hjemmeside, www.mariehaulrik.dk", ("Hjemmesiden").

Marie Haulrik Yoga er dataansvarlig for dine personoplysninger. Ønsker du at kontakte mig, kan du gøre det via kontaktinformationerne:

Marie Haulrik Yoga
Hans Schourups Gade 3, st.th.
8000 Aarhus C
CVR: 37360392
E-mail: hello@mariehaulrik.dk
Tlf: 60151031

I nedenstående finder du de personoplysninger, jeg indsamler. Jeg beskriver desuden formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen.

Når du besøger www.mariehaulrik.dk, indsamler jeg automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden. Jeg registrerer bl.a. hvilken type browser, du bruger, hvilke søgetermer, du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Indsamlingen har intet andet formål end at optimere brugeroplevelsen og funktionerne på www.mariehaulrik.dk, ligesom jeg bruger informationerne til at målrette min markedsføring på diverse kanaler, eksempelvis Google Adwords. Det hjælper mig til at tilbyde mine brugere det mest relevante indhold. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med mig på www.mariehaulrik.dk, indsamler jeg de oplysninger, du selv afgiver. Det kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefon nummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er at levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde min aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan jeg også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

NYHEDSBREVE

Hvis du tilmelder dig til mit nyhedsbrev, indsamler jeg oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer. Formålet er at gøre mig i stand til at levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Samarbejdspartnere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med mig, og er underlagt fortrolighed om disse.

DINE RETTIGHEDER

Du er til enhver tid i din gode ret til at anmode mig om at få oplyst, hvilke oplysninger jeg har registreret om dig, til hvilket formål, hvem der har modtaget dem, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Hvis du ønsker det, udleverer jeg en kopi af de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Du kan bede om oplysningerne ved at sende en skriftlig anmodning til hello@mariehaulrik.dk. Jeg kan i den forbindelse bede dig om at dokumentere, at du er personen, du giver dig ud for at være.

RETTEN TIL BERIGTIGELSE

Urigtige personoplysninger berigtiger jeg for dig. Er du blevet opmærksom på fejl i oplysningerne, som jeg har registreret om dig, bedes kontakte mig skriftligt, hvorefter jeg vil korrigere oplysningerne.

RETTEN TIL SLETNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du har ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet af mig. Dog ikke i det tilfælde at dine oplysninger er nødvendige for mig, eksempelvis til at overholde retlige forpligtelser.

RETTEN TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN TIL OPBEVARING

Der kan ligeledes opstå tilfælde, hvor du er i din ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. Eksempelvis hvis du mener, at oplysningerne er forkerte.

RETTEN TIL DATAPORTABILITET

I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret format, der gør det muligt for dig at overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

RETTEN TIL INDSIGELSE

Du kan altid gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, der benyttes i markedsføringsøjemed. Gør din personlige situation det nødvendigt at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, har du også til enhver tid ret til at gøre det.

RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

Du er til enhver tid i din gode ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet mig til en given behandling af personoplysninger. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte mig på hello@mariehaulrik.dk.

RETTEN TIL AT KLAGE

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over min behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til mit nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre jeg har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

SIKKERHED

Jeg har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

KONTAKTOPLYSNINGER

Marie Haulrik Yoga er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Marie Haulrik Yoga
Hans Schourups Gade 3, st.th.
8000 Aarhus C.
CVR: 37360392
E-mail: hello@mariehaulrik.dk 
Tlf: 60151031

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt jeg foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.