OBS! Holdet der starter til august er ved at være fyldt

Der er kun 2 ledige pladser til HOLD ll, der starter på uddannelsesforløbet til august 2022. Hvis du går med tanker om at tage med på denne restorative rejse, så tag endelig fat i mig for spørgsmål eller hent et ansøgningsskema lige HER.

Hvis du gerne vil vente, kommer der indenlænge datoer for holdet der starter i begyndelsen af 2023 - hvis du gerne vil modtage besked om disse datoer når de er offentliggjort, kan du skrive dig på til mit nyhedsbrev lige HER.

HVILETERAPI & RESTORATIV YOGA UDDANNELSEN AuGUST 2022

Restorativ yoga er en dybdeafspændende, restituerende og terapeutisk praksis, der er kendetegnet ved anvendelse af yogaprops som støtter din krop, og hvor alle stillingerne praktiseres hvilende i flere minutter. Den restorative yoga har særlig karakter af både kropslig og mental afspænding og støtter dig i at genskabe kontakten til dine indre værdier og behov.

Gennem den hvilende restorative yoga kan du skabe en helt særlig livspraksis for dig selv, du kan guide elever til hvile og stilhed på dine yogahold eller i enesessioner, du kan anvende hvileteknikkerne til at afhjælpe din patient med kroniske smerter og skader, eller du kan støtte en klient i at lande i sig selv, give slip og genfinde roen som del af samtaleterapi.

uddannelsen henvender sig særlig til:

Yogalærere, der ønsker at supplere almindelige yogaklasser med restorativ yoga, undervise i restorativ yoga hold og tilbyde enesessioner.

Alternative behandlere, samtaleterapeuter, kropsterapeuter eller lign., der ønsker at blive klogere på kroppens egen evne til at heale gennem hvile og som søger redskaber til at støtte klienter og elever med denne hvileterapi.

Fysioterapeuter, plejepersonale, psykologer og lign., der ønsker alternative, men dokumenteret effektive redskaber til at støtte klienter i både kropslige, mentale og sjælelige healingprocesser.

OBS! Det er en fordel at du har erfaring med almen yogapraksis, men der er absolut ingen forventninger til at du har kendskab til den restorative yoga.

FOKUS PÅ UDDANNELSEN

Du skal forvente en høj grad af egen hvilepraksis gennem uddannelsen, så du får hvile ind i livet og den restorative yoga helt ind under huden. Gennem erfaring, faglighed og fælles refleksioner skabes den bedste forståelse af hvilen og restorativ yoga, og du dygtiggøres til at varetage dine elevers, patienters og klienters behov fra et velfunderet sted, hvilket gør dig til en trygheds- og tillidsskabende underviser.

Du kan forvente inspirerende og indsigtsfuld faglighed på uddannelsen med besøg af gæstelærere, der med hver deres speciale støtter op omkring din egen praksis og den værktøjskasse, du skal have med dig, når du efterfølgende skal ud at give gaven videre.

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU BL.A. OM:

·     Restorativ yogafilosofi og -teori.

·     Hvilen og dens terapeutiske egenskaber i livet

·     Kropsbevidsthed og sansning

·     Hjerne og nervesystemet -med fokus på restitution og hvile

·     Åndedrættet i restorativ yoga.

·     Grupperne af restorative yoga-stillinger.

·     Sekvensering.

·     Justering, hands-on og wrapping.

·     Restorativ yoga som terapi med særlige tematikker.

·     Hvordan du underviser enesessioner og hold.

·     Etik som hvileterapeut og restorativ yogalærer.

·     Hvordan du passer på både dig selv og din elev.

hovedunderviser & facilitator på uddannelsen

MARIE HAULRIK

Har undervist i den hvileterapeutiske restorative yoga siden 2016 med et særligt fokus på stressramte og hvileløse. Jeg underviser hvileterapeutiske enesessioner, restorative yoga hold, kurser og uddannelser fra eget yoga studio i Aarhus – det trygge og skønne Bala Yoga Studio.

"At praktisere hvile er den fineste form for egen terapi jeg kender, da langsommeligheden og stilheden gør at jeg meget bedre kan skabe forbindelse til hvad det er jeg har behov for, hvilken gør mig meget mere vågen og tilstede i livet"


mere om marie

GÆSTEUNDERVISERE

Uddannelsen vil blive beriget med viden og vinkler flere gæsteundervisere for at støtte op om din læringsrejse, din praksis og din forståelse af den restorative yoga. Navnene bliver løbende offentliggjort i løbet af foråret 2022. Du kan forvente 3-4 gæstelærer på forløbet.

INDHOLD & MODULER

Uddannelsen består af undervisning fordelt på 5 moduler (fire lange moduler og et et-dags certificeringsmodul). Alle moduler afholdes fysisk i Aarhus. Udover timerne til fremmøde skal du sætte tid af til din egen hvilepraksis, til at studere den anbefalede teori, til at undervise casepersoner og til at skrive en afsluttende opgave med afsæt i din læring og dine cases.

DATOER FOR FREMMØDE I AARHUS EFTERÅR 2022:

Modul l: 24.-26. august           

Modul ll: 21.-23. september    

Modul lll: 26.-28. oktober

Modul lV: 23.-25. november

Modul V: 15.december

- Mødetidspunkter for Modul l - lV er kl. 9.00-16.00 alle dage

- Mødetidspunkt for Modul V kl. 12.00-17.00

pris & tilmelding

PRIS

Uddannelsen til hvileterapeut/restorativ yogalærer koster 17.500 kr. og inkluderer følgende:

·     Al undervisning

·     Feedback & support via Facebook gruppe mellem moduler

·     Hvileterapi & Restorativ Yoga Workbook

·     Certifikat

Prisen inkluderer ikke køb af anbefalet litteratur, forplejning og transport.

TILMELDING & BETALING

Ved optagelse på uddannelsen indbetales et tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. som sikrer dig din plads. Det resterende uddannelsesgebyr bliver opkrævet via faktura efter din tilmelding. Det er selvfølgelig muligt at indbetale uddannelsesgebyret i rater efter aftale.

Du bedes indsende et ansøgningsskema så jeg kan lære lidt om hvem du, hvad du har af faglig baggrund, hvilke forventniger du har til uddannelsen og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til. Du kan hente ansøgningsskema HER.

BETINGELSER

Din tilmelding til uddannelsen er personlig og bindende. Hvis du får behov for at afmelde dig, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde dig senest 1 måned før uddannelsesstart. Hvis du afmelder dig under en måned til start, er det ikke muligt at få refunderet dit uddannelsesgebyr, medmindre pladsen kan gives til en anden. Det er ikke muligt at afmelde sig med nogen former for refundering efter uddannelsesstart. Dit tilmeldingsgebyr (depositum) på 2.500 kr. kan ikke refunderes ved nogen former for afmelding.

CERTIFIKAT

Med uddannelsen kan du kalde dig hvileterapeut & restorativ yogalærer. Du modtager et certifikat på uddannelsen, såfremt du har deltaget aktivt, undersøgende og åben på alle moduler, lavet din hjemmepraksis og studeret det teoretiske materiale, undervist de forventede caseforløb, skrevet opgave og fremlagt case for holdet. Du modtager din certificering på uddannelsens sidste dag hvor vi selvfølgelig skal fejre din rejse, dit certifikat og din fremtid med den restorative yoga.

Der tages højde for force majeure og eventuelt nedlukning heraf og trygheden i det fysiske fremmøde, og dele af uddannelsen vil derfor blive afholdt online eller udskudt, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen, er du velkommen til at kontakte mig på hello@mariehaulrik.dk eller via kontaktformular.

FOR ANSØGNINGSSKEMA - UDFYLD KONTAKTFORMULAR