HVILETERAPI & RESTORATIV YOGA UDDANNELSEN AuGUST 2022

Restorativ yoga er en dybdeafspændende, restituerende og terapeutisk praksis, der er kendetegnet ved anvendelse af yogaprops som støtter din krop, og hvor alle stillingerne praktiseres hvilende i flere minutter. Den restorative yoga har særlig karakter af både kropslig og mental afspænding og støtter dig i at genskabe kontakten til dine indre værdier og behov.

Restorativ yoga er en dybdeafspændende, restituerende og terapeutisk praksis, der er kendetegnet ved anvendelse af yogaprops som støtter din krop, og hvor alle stillingerne praktiseres hvilende i flere minutter. Den restorative yoga har særlig karakter af både kropslig, mental og sjælelig afspænding og støtter dig i at genskabe kontakten til dine indre værdier og behov.

Gennem den restorative yoga kan du skabe en helt særlig livspraksis for dig selv, du kan guide elever til hvile og stilhed på dine yogahold eller i hvileterapeutiske enesessioner, du kan anvende hvileteknikkerne til at afhjælpe din patient med kroniske smerter og skader, eller du kan støtte en klient i at lande i sig selv, give slip og genfinde roen som del af samtaleterapi.

Gennem den hvilende restorative yoga kan du skabe en helt særlig livspraksis for dig selv, du kan guide elever til hvile og stilhed på dine yogahold eller i enesessioner, du kan anvende hvileteknikkerne til at afhjælpe din patient med kroniske smerter og skader, eller du kan støtte en klient i at lande i sig selv, give slip og genfinde roen som del af samtaleterapi.

uddannelsen henvender sig særlig til:

Yogalærere, der ønsker at supplere almindelige yogaklasser med restorativ yoga, undervise i restorativ yoga hold og tilbyde enesessioner.

Alternative behandlere, psykomotoriske terapeuter, kropsterapeuter og lign., der ønsker at blive klogere på kroppens egen evne til at heale og menneskers evne til at genvinde styrke gennem hvile og stilhed. Og som søger redskaber til at støtte klienter og elever gennem hvileterapi.

Fysioterapeuter, plejepersonale, psykologer og lign.,der ønsker alternative, men dokumenteret effektive redskaber til at støtte klienter i både kropslige, mentale og sjælelige healingprocesser.

OBS! Det er en fordel at du har erfaring med almen yogapraksis, men der er absolut ingen forventninger til at du har kendskab til den restorative yoga.

FOKUS PÅ UDDANNELSEN

Du skal forvente en høj grad af egen hvilepraksis gennem uddannelsen, så du får hvile ind i livet og den restorative yoga helt ind under huden. Gennem erfaring, faglighed og fælles refleksioner skabes den bedste forståelse af hvilen og restorativ yoga, og du dygtiggøres til at varetage dine elevers, patienters og klienters behov fra et velfunderet sted, hvilket gør dig til en trygheds- og tillidsskabende underviser.

Du kan forvente et højt fagligt niveau på uddannelsen med besøg af forskellige gæstelærere, der med hvert deres speciale støtter op omkring dine egen praksis og den værktøjskasse, du skal have med dig, når du efterfølgende skal ud at undervise i din hvileterapi med restorativ yoga.

PÅ UDDANNELSEN LÆRER DU BL.A. OM:

·     Den transformerende hvile - healing og genopbygning

·     De forskellige former for hvile

·     Restorativ yogafilosofi og -teori.

·     Kropsbevidsthed og sansning af kroppen

·     Nervesystemet - på overarbejde og i hvile

·     Musklerne i restorativ yoga.

·     Åndedrættet i restorativ yoga.

·     De store grupper af restorativ yoga-stillinger.

·     Sekvensering og templates.

·     Restorativ yoga som terapi med særlige tematikker.

·     Justering, hands-on og wrapping.

·     Hvordan du underviser enesessioner og hold.

·     Etik som hvileterapeut og restorativ yogalærer.

·     Hvordan du passer på dig selv og din energi som hvileterapeut og restorativ yogalærer.

hovedunderviser & facilitator på uddannelsen

MARIE HAULRIK

Har undervist i den hvileterapeutiske restorative yoga siden 2016 med et særligt fokus på stressramte og hvileløse. Jeg underviser hvileterapeutiske enesessioner, restorative yoga hold, events og kurser fra eget yoga studio i Aarhus – det trygge og skønne Bala Yoga Studio, som forventeligt skal lægge rammerne til den uddannelse.

"At praktisere hvile er den fineste form for egen terapi jeg kender, da langsommeligheden og stilheden gør at jeg meget bedre kan mærke hvad det er jeg har behov for, hvilken gør mig meget mere vågen og tilstede"


mere om marie

GÆSTELÆRER

Uddannelsen vil blive beriget med en masse faglig og relevant viden fra adskillige gæstelærere. Disse navne bliver løbende offentliggjort i løbet af foråret 2022. Forventeligt er der gengangere fra tidligere uddannelsesforløb, medmindre andre nuancer findes relevante for læring og praksis.

INDHOLD & MODULER

Uddannelsen består af LIVE-undervisning fordelt på 5 moduler (fire lange moduler og et et-dags certificeringsmodul). Alle moduler afholdes i Aarhus. Udover timerne til fremmøde skal du sætte tid af til din egen hvilepraksis, til at studere den anbefalede teori, til at undervise casepersoner og til at skrive en afsluttende opgave med afsæt i din læring og dine cases. Uddannelsen kan sagtens tages imens du har andet arbejde eller studie.

DATOER FOR FREMMØDE I AARHUS EFTERÅR 2022:

Modul l: 24.-26. august           

Modul ll: 21.-23. september    

Modul lll: 26.-28. oktober

Modul lV: 23.-25. november

Modul V: 15.december

- Mødetidspunkter for Modul l - lV er kl. 9.00-16.00 alle dage

- Mødetidspunkt for Modul V kl. 12.00-17.00

pris & tilmelding

PRIS

Uddannelsen til hvileterapeut/restorativ yogalærer koster 17.500 kr. og inkluderer følgende:

·     LIVE undervisning

·     Feedback & support via Facebook gruppe

·     Restorativ yoga-kompendium

·     Eksamen og certifikat

Prisen inkluderer ikke køb af anbefalet litteratur, forplejning og transport.

TILMELDING & BETALING

Ved optagelse på uddannelsen indbetales et tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. som sikrer dig din plads. Det resterende uddannelsesgebyr bliver opkrævet via faktura ved tilmelding. Det er selvfølgelig muligt at indbetale uddannelsesgebyret i rater efter aftale.

Du bedes indsende et ansøgningsskema, så jeg kan lære lidt om hvem du, hvad du har af faglig baggrund og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til. Du kan hente ansøgningsskema HER.

BETINGELSER

Din tilmelding til uddannelsen er personlig og bindende. Hvis du får behov for at afmelde dig, skal du være opmærksom på, at du skal afmelde dig senest 1 måned før uddannelsesstart. Hvis du afmelder dig under en måned til start, er det muligt at få refunderet halvdelen af dit resterende uddannelsesgebyr. Efter uddannelsesstart er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte uddannelsesgebyr. Dit tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. kan ikke refunderes. Ovenstående betingelser kan selvfølgelig lettes, hvis der er godkendte ansøgere på venteliste, der vil overtage pladsen.

CERTIFIKAT

Med uddannelsen kan du kalde dig hvileterapeut & restorativ yogalærer. Du modtager et certifikat på uddannelsen, såfremt du har deltaget på alle moduler, undervist de forventede caseforløb, skrevet opgave og fremlagt en case for holdet. Du modtager din certificering på uddannelsens sidste dag.

Covid-19: Der tages højde for force majeure, eventuelt nedlukning heraf og trygheden i det fysiske fremmøde, og dele af uddannelsen vil derfor blive afholdt online eller udskudt, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelsen, er du velkommen til at kontakte mig på hello@mariehaulrik.dk eller via kontaktformular.

FOR ANSØGNINGSSKEMA - UDFYLD KONTAKTFORMULAR