FÅ AFKLARING PÅ DIN PERSONLIGE STRESS SITUATION

BOOK TID

STRESSHÅNDTERING workshops for teams
STRESSHÅNDTERING workshops for teams
RESTORATIV YOGA enetimer & forløb
RESTORATIV YOGA enetimer & forløb
INDIVIDUEL STRESSCOACHING
samtaler & forløb
INDIVIDUEL STRESSCOACHING samtaler & forløb
OM MARIE HAULRIK stressrådgiver & yogalærer
OM MARIE HAULRIK stressrådgiver & yogalærer
YOGA HOLD & EVENTS bala yoga studio
YOGA HOLD & EVENTS bala yoga studio
SAMFUND & EKSISTENS blog
SAMFUND & EKSISTENS blog
STRESS I MENNESKE, VIRKSOMHED OG SAMFUND

Op mod 500.000 danskere lider af alvorlig stress, og omkring 70% af alle danskere føler sig stressede. Stress synes desværre at fylde mere og mere til trods for, at synligheden omkring problemet italesættes dagligt. Stress er resultatet af en overbelastning af hjernen over længere tid, og konsekvensen heraf er bl.a. en nedsat kognitiv funktion, hvilket medfører et midlertidigt tab af evnen til at tænke rationelt og konstruktivt. Dertil hører en alvorlig nedsættelse af livskvalitet på grund af de mange tilhørende stresssymptomer. Stresssymptomer kan over tid være voldsomt livsødelæggende og ende ud i depression og angst, hvis ikke der bliver taget hånd om situationen i tide.

Det er desværre ikke kun det enkelte menneske, der mærker konsekvensen, hvis der ikke bliver taget hånd om et stresstilfælde. For din virksomhed har det direkte økonomiske omkostninger. Det kan koste mellem en og fire millioner, hvis én af dine medarbejdere går langvarigt ned med stress. Men stress kan afhjælpes, så både menneske og virksomhed undgår de mange omkostninger. Det kræver, at din virksomhed ruster sine ledere med viden omkring, hvordan en stressramt medarbejder skal håndteres, hvis situationen opstår. Ligeledes skal din organisation arbejde stressforebyggende ved at synliggøre og herefter fjerne stressfaktorerne.

PROFESSIONEL STRESSCOACHING OG STRESSRÅDGIVNING

Det er vigtigt at få den helt rigtige hjælp til at forebygge stress og til at håndtere en akut stresssituation både som arbejdsgiver, medarbejder og privatperson. En stressekspert kan på professionel vis afhjælpe en udfordring som stress. Faglighed, organisatorisk erfaring, autoritet, menneskelighed og empati er alfa omega for at kunne se udfordringerne og løsningerne for alle parter. Derfor er det nødvendigt at række ud efter en ekstern stresskonsulent, hvis du har brug for hjælp til at møde din organisation med neutrale øjne. Som virksomhed kan du være forsikret om, at der bliver taget vare om din medarbejder i et tillidsfuldt rum, og som privatperson vil du opleve, at der bliver skabt et nærværende og personligt stressforløb tilpasset dig.

Jeg er uddannet hos Matzau Erhvervspsykologer. Som Matzau stresscoach og stressrådgiver anvender jeg de mest anerkendte, nænsomme og virkbare metoder til at rådgive både virksomheder, medarbejdere og private om håndtering af stress. Det unikke i stresscoaching er den grundige diagnosticering af den stressramte – noget som er afgørende for at kunne give den stressramte den helt rigtige handlingsplan baseret på vedkommendes unikke situation. Personlig rådgivning gennem hele sygdomsforløbet skaber de bedste rammer for at hjælpe et menneske med stress tilbage til sit arbejde og et liv i balance.